På bildet: Tor Magnus Østvik (t.v) og Markus Svendsen (t.h) i
innsamlingskomiteen h
åper de klarer å få inn de siste 25.000 kroner til
lydanlegget.


Lydanlegget er fra da kirken var ny, og er modent for utskifting. Mange mennesker klager på lydkvaliteten. Som kjent har man startet en innsamlingsaksjon for å få nytt anlegg i kirkerommet. God lyd er med på å forsterke opplevelsen i kirken, det være seg gudstjeneste, dåp, konfirmasjon, bryllup eller begravelser. I tillegg vil et nytt lydanlegg gjøre musikkopplevelsen ved konserter bedre. Tor Magnus Østvik og Markus Svendsen som sitter i komiteen for et nytt lydanlegg i kirken, ønsker å få på plass et nytt lydanlegg i løpet av jubileumsåret 2006.


Bra med penger
Tor Magnus Østvik kan fortelle at innsamlingsaksjonen så langt har gått strålende. - Vi har til nå samla inn i overkant av kr. 130.000,-. Vi trenger ca. kr. 155.000,- for å finansiere det lydanlegget som vi har innhentet tilbud på, så det vil si at vi mangler ca. kr. 25.000,-., sier Østvik til nettavisen. Han tilføyer at lydkommiteen har vært i Tromsø og sett og hørt på 2 lydanlegg, i Elverhøy og Grønnåsen kirke, som er av samme type som det vi har fått tilbud om. Eneste forskjellen er at kirken her i Salangen har fått tilbud der høytalerene i front er en modell større, slik at man kan kjøre lyd på el-piano/ gitar og kor. Anlegget synes å være veldig godt egnet til å gi god lyd i Salangen kirke. Samtidig er det veldig enkelt å betjene, slik at alle kan styre det og få god lyd.


Flere aksjoner
Komiteen har brukt mye tid på å planlegge aktiviteter for å få penger til anlegget. Blant annet har kulturlivet i Salangen stilt opp ovenfor kirken, og lagd en egen konsert. Det har også blitt gitt ut en egen kokebok for Salangen, lagd av lokale ildsjeler i Salangen. Lydkommiteen har ikke planer om flere aktiviteter i inneværende år, men håper på at kronerullingen fremdeles kan engasjere innbyggerne slik at vi når målet med innsamlingen på kr. 155.000,-.


Mer støtte
-
Hvis vi ikke når innsamlingsmålet inneværende år, vil vi til neste år prøve ut flere tiltak for å nå målet på kr. 155.000,-, men vi vil samtidig takke alle som har bidratt til innsamlingen på kontoen i Sparebank 1 Nord-Norge, på kontonummer 4776.15.09965. Vi håper at flere kan være med å støtte innsamlingen slik at vi allerede i år kan bestille inn lydanlegget, forteller Tor Magnus Østvik fornøyd. Han avslutter med å komme med oppfordringen til alle. - Hvis alle innbygerne i Salangen bidrar med kr. 11,- har vi nådd målet, og kan bestille ny og god lyd til Salangen kirke, sier Østvik.
Foto: Jon Henrik Larsen