Ole Jakob Olsen fra Lavangen ga i 2013 ut sin første diktsamling "Mi Barndomselv", året etter gav han ut en ny samling "Sølvbekken", og året etter kom "Fossekallen", etterfulgt av "Mella fjæra og fjellet" følgende år. Siste diktsamlingen han ga ut var i fjor og heter "Under Nordlyset". Olsen forteller til nettavisen at han skriver mye om naturen og barndommen, så vel som personer og hendelser. – Jeg får ofte tilbakemeldinger om at folk kjenner seg igjen i diktene mine, noe som jeg er glad for å høre, sier han.


Kommer flere diktsamlinger
Diktsamlingene til Olsen er svært populære hos hans lesere, og han tror at noe av grunnen til dette ligger i at de er lettleste og han dekker et bredt spekter av temaer. Videre sier at han jobber nå frem mot en ny utgivelse, men på grunn av kostnadene med trykking ser han nå til utlandet for rimeligere trykkeri. – Jeg har pleid å få trykket opp bøkene mine hos Troms Trykkeri, som nå er nedlagt, og stadig flere velger å benytte seg av utenlandske trykkerier, opplyser dikter, Ole Jakob Olsen.

Om noen enda ikke har fått skaffet seg et eksempar av Olsens diktsamlinger kan en ta kontakt direkte med forfatteren  enten via e-post, eller via telefon 907 79 744