Det ser ut til å drøye ut i tid for byggingen av leiligheter på gamle Coop Prix- bygget på Sjøvegan. 12 leiligheter var planlagt bygd i bygget, fordelt på to etasjer.

Nettavisen kjenner til at flere har trukket seg fra interessen for å kjøpe leilighet i prosjektet. da det har drøyd ut i tid. 

I dag er det Eiendomsmegler 1 som har ansvaret for salg av leiligheter. Nettavisen har ikke fått kontakt med megler på prosjektet de siste dagene.

Det kan se ut som at måsen som sitter på reklameskiltet for leilighetssalget, er eneste beboer foreløpig...