Etter gårdagens evaluering av geologer og Statens Vegvesen stenges veien utover Lavangsnes igjen på grunn av stor rasfare. Det settes som vanlig opp beredskap i form av båt for de som er bosatt i det utsatte området.