Kommunestyret fikk virkelig satt seg inn i planene til administrasjonen om utbygging/oppussing av Salangen skole under gårdagens kommunestyremøte i bygget "Huset mot havet". Arbeidet med 
å få skolen i en bedre standard enn det den er i dag vil komme til å koste rundt 58,8 millioner kroner for kommunen. Skolen som ble bygget i 1956 var i sin tid et praktbygg i Salangen. I dag er skolen bare enda et eksempel på hvor dårlig standard norske offentlige skoler er i.

Ba om forståelse
Rektor ved skolen, Jan Kåre Karlsen (bildet) forklarte lokalpolitikerne i kommunestyret om hvordan det var å være en del av hverdagen på skolen. Det å love sine ansatte at det kommer til å bli et bedre
inneklima samt et bedre innemiljø rent interiørmessig, har vært en belastning for rektoren. I går ba han instendig kommuenstyrerepresentantene om å forstå hans frustrasjon. - Gi meg et håp om at ting kommer til å skje snart, sa rektoren fra talerstolen. Tegningene av den nye skolen ser svært bra ut - og kommer til å bli et av kommunes fineste bygg når det en gang i tiden vil stå ferdig.
Foto: Jon Henrik Larsen