Administrasjonssjefen sier i saksframlegg til formannskapet at eiendommen - som ligger ved siden av idrettshallen - har en meget sentral beliggenhet i forhold til Salangen Skole. I forbindelse med pågående forprosjektarbeider for rehabilitering/ombygging av Salangen Skole framkommer et klart behov for å bedre adkomst til bygget, og disponering av et uteområde som har store begrensninger. Administrasjonssjefen ser det som svært uheldig dersom denne tomta skulle bli solgt til andre, og eventuelt fortsatt bli utnyttet til boligformål. Når det gjelder prisforlangende er dette omkring den markedspris en må forvente i sentrumsområdene på Sjøvegan.
Huset ble kjøpt av kommunen, og skal etterhvert rives i følge formannskapet.
Foto: Jon Henrik Larsen