Bakgrunnen for prosjektet er at elevene skal få muligheten til å bli kjent med hverandre tvers av ulike kulturer. Prosjektet er for elever på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og elever i grunnskoleopplæring for voksne. Prosjektet har fått tildelt 20 skoletimer fordelt på fem møter.


Kutter barrierer
Prosjektet startet med at elevene fortalte at det var vanskelig å bli kjent med elevene med utenlandsk opprinnelse. Noen lærere tok initiativ og startet så dette prosjektet. - Prosjektet skal gjøre det enklere å kommunisere med hverandre. Vi ønsker å gjøre denne barrieren mindre når de møter hverandre i kantina. På disse møtene kan de diskutere ulike temaer, gjøre ting sammen, og lære av hverandre, forklarer avdelingsleder, Asbjørg Johnsbøen ved Sjøvegan videregående skole til nettavisen.


Godt mottatt
Signalene i forbindelse med prosjektarbeidet er utrolig positivt. - Vi har blant annet snakket med de som styrer mottaket her på Sjøvegan og de har fortalt at ungdommen som har deltatt på disse møtene er veldig fornøyde. Tilbakemeldingene fra lærene har også vært veldig positiv, avslutter Johnsbøen.