På bildet:
Prosjektleder Øystein Ånesen fikk i går beskjed om at Folkehelseprosjektet blir halvert til en 50% stilling fra 1.januar.


Gratangen kommune gis anledning til å slutte seg til prosjektet ved en eventuell avklaring av deres finansielle bidrag. Dette skal gjøres i kommunestyremøtet i Gratangen førstkommende torsdag.


Vedtak i forslag

Styringsgruppa (ordførere og rådmenn) for folkehelseprosjektet fattet 09.desember et vedtak som tar utgangspunkt i vedtak og forslag til vedtak i Salangen og Lavangen, organiseres prosjektet i 2009 med 50 % prosjektstilling, innenfor en totaløkonomi på kr 304.000,- fra 1. januar 2009. En velger å avventer avklaring mellom Gratangen kommune og TFK i forhold til Gratangens deltakelse/finansiering i det interkommunale prosjektet i 2009.


- Viktig prosjekt å ha
Prosjektleder for Folkehelseprosjektet i Indre Sør Troms, Øystein Ånesen er klar i sin mening. - Det er viktig å ha et slik prosjekt som dette. Selv om det er vanskelig å måle den totale effekten av det, så ser vi at folk stiller opp på arrangementer som vi har arrangert, så det er klart det har en betydning, sa Ånesen i gårdagens utgave av web-tv programmet "Midt på dagen".
Foto: Jon Henrik Larsen