Ronny Karlsen ble innvilget permisjon fra vervene som kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og varaordfører frem til juli 2013. Kommunestyret måtte da velge ny varaordfører for permisjonstiden, og valget fallt på Jon Myrmel fra Arbeiderpartiet. Myrmel tok gjerne på seg denne oppgaven og takket kommunestyret for tilliten de har vist ham.


Kirketaket for dårlig
Salangen kirke har lenge slitt med vannlekasjer. De har vært der i årevis,men først nå nylig ble menighetsrådet klar over hvor alvorlige de var. Fra to ulike steder i kirkebygget kommer vann inn , og det skyldes en byggetekninsk feil. - Jo lenger det går jo verre blir det. Vi er nødd å gjøre noe med det nå ellers går det galt med kirken. Det er viktig å bevare dette flotte bygget og at vi kan få presentere denne kirka slik den skal være - et landemerke vi kan være stolte av, sier Ann Kristin Bakkemo, leder i menighetsrådet. 


Behandlet lån

Kommunestyremøtet fredag behandlet en sak om et rentefritt lån for utbedring av vannlekasjen i Salangen kirke. Samtidig søkte menighetsrådet om midler til litt vedlikehold av kirken. Kommunestyret valgte å innvilge lånet til reparasjon av vannskaden, men mente vedlikeholdsutgiftene ikke kunne anses som investeringskostnader og kunne derfor ikke lånefinansieres. Disse kostnadene må dekkes innenfor kirkens budsjettrammer. - Kirken har i flere år lidd under dårlig økonomi og har derfor ikke midler til å foreta utbedringer. Men det er kjempefint at vi får det lånet så vannlekasjen kan bli reparert. Det er viktig for oss å bevare kirken så vi kan vise den frem med stolthet, forteller Bakkemo og er lettet over at de får midler til å ordne taket.

Se opptak av direktesendingen fra kommunestyremøtet her: