Rektor ved Sjøvegan videregående skole Kjell Arne Giske stiller seg veldig positivt og er stolt over at de er en av fem skoler som har blitt vurdert videre i søknaden om å bli en universitetsskole. Allerede i går hadde de møte med prosjektgruppa og fikk anledning til å utdype søknaden sin ovenfor representanter fra universitetet.


Nye oppgaver og utfordringer.
Som universitetsskole for elever som vil bli lærere, mener Giske at de vil få flere studenter og som da vil berøre flere lærere. - Dette er et veldig interessant felt fordi at hvis det er slik at universitetet ønsker å komme inn å drive forskning i skolen, vi vil åpne dørene, stille oss disponibel og er med på de forsøk og utviklingsprosjekter som universitetet ønsker å gå i gang med, hvis vi eventuellt blir en universitetsskole, sier Giske til nettavisen. Han legger til at skolen tilbyr et bredt mangfold, og det mener rektoren er en viktig kvalitet når de nå blir vurdert av det Arktiske Universitetet. Sjøvegan videregående skole dekker i dag fra 8. trinn grunnskole til 3. år videregående. Giske mener at med universitetsstatus vil de være med på å øke kvaliteten i lærerutdanningen. Det endelige svaret vil de få i månedskiftet januar/februar.