Det var mange spente fjes som stoppet opp da julegrana ble satt opp i formiddag. Grana har de hentet fra Strokkenes. Arild Johansen fra teknisk avdeling i Salangen kommune forteller at det hele var en prosess med å få fraktet treet ned til Sjøvegan- sentrum. Det gikk fort unna med å få treet på plass. Han forventer at lysene skal settes på i morgen torsdag. Julegrana skal tennes førstkommende lørdag kl. 15.15 !