Nominasjonsmøtet i Troms Senterparti stilte seg fullt og helt bak Prestbakmo som førstekandidat på stortingslisten foran stortingsvalget i 2005. Den store støtten for Salangen- ordføreren førte til at konkurrenten Noralf Leitring fra Harstad trakk sitt kandidatur. Nominasjonsmøtet fant sted i Tromsø i dag.

Spenning foran valg
Dagens positive valg i Senterpartiet Troms kan bety at Prestbakmo, hvis velgerne vil - kan komme til å havne på Stortinget etter valget i 2005. Prestbakmo har tidligere uttalt at han ser på "løvebakken" som en spennede og interessant utfordring. Prestbakmo var lørdag kveld ikke tilgjengelig for kommentar etter avgjørelsen.

Foto: Jon Henrik Larsen