Det ekstraordinære årsmøtet i Salangen IF Allianse skal finne sted på klubbhuset på Idrettsheia førstkommende tirsdag 7.desember fra kl. 19.00. På møtet vil det bli behandlet å ta Salangen Friidrett inn under Salangen IF Allianse for fremtiden. En sammenslåing av de to klubbene vil være mer effektivt og man vil bli sterkere som friidrettsklubb i Salangen i fremtiden. Etter at det ekstraordinære årsmøtet i alliansen har vært, blir det så et stiftelsesmøte i Salangen IF Friidrett der styre fram til første årsmøte blir valgt.