Etter fullført utdanning på lærerhøgskole og universitet vendte jubilanten tilbake til sin hjemkommune som lærer og som rektor ved Salangen skole.

Han stiftet familie og bygde seg et prektig hjem på Tofteng, plassen hvor hans foreldre slo seg ned som bureisere, før siste verdenskrig. Ingvalds interesser rakk over så mangt. Han var spesielt samfunnsengasjert, noe Ytre Salangen Arbeiderlag kunne nyte godt av. Han hadde ansvaret for bingodrifta i laget. Dette satte oss i stand til å kunne yte betydelige økonomiske bidrag i mange retninger og til mange formål. Dette takket være hans iherdige innsats.

Jubilanten spilte også en vesentlig rolle i SIF (Salangen Idrettsforening) både som forman i flere år og som inspirator. Han avsluttet sitt virke i foreningen ved å sette seg i spissen for innsamling av midler til en hjertestarter i laget. Det var en formidabel innsats og han var også æredsmedlem i Sif. Jubilanten bor nå sammen med sin kjære Anne Sofie på SABE (Salangen Bo- og eldresenter).Anne Sofie fylte for øvrig selv 80 år litt tidligere i høst.

- Personlig har jeg veldig mye å takke Ingvald for i form av støtte og oppmuntring og vennskap, sier Eliseus Rønnaug.Ingvald Tofteng har mottatt både Norske kommuners hederstegn og Salangen kommunes kulturpris.-Derfor er det med glede jeg sender han i hjerteligste gratulasjoner på hans store dag. Jeg er ganske sikker på at jeg har veldig mange med meg i dette.Til lykke med 80-årsdagen, gamle venn, sier Eliseus Rønnaug.