Nettavisen skrev i slutten av mai om innsamlingen til brystkompresjonsmaskiner i UNN ambulansene i Salangen og Lavangen kommune. Slike maskiner vil gjøre det mulig å frakte en pasient med hjertestans inn til sykehus mens hjertekompresjoner pågår. Med andre ord redder den liv når hvert sekund og minutt teller. LHL Salangen, kombinert med ambulansearbeiderne ved Salangen og Lavangen ambulansestasjon står derfor i spissen for innsamlingen på Spleis.no, som har gagnet finansieringen veldig bra så langt. I følge ambulansearbeider Henrich Henrichsen. – Vi ble veldig positiv av givergleden på starten, og er glad for alt som vi får inn, sier han fornøyd.

*Saken fortsetter under det klikkbare bildet*


 

Søker mot lokallag
Senest oppdatert onsdag 3. juli, er det registrert inn 15.700 kroner på Spleis.no-siden for innsamlingen. Henrich kommenterer den summen utelukkende har kommet fra gavmilde privatpersoner. Han påpeker målet er å få kjøpt inn to brystkompresjonsmaskiner, en til hver ambulanse i Salangen. Alle monner drar, og selv om alt enda ikke er registrert kan Henrich bekrefte at lag og foreninger, og næringslivet i kommunen også har donert inn til innsamlingen. – Salaks AS, LHL Salangen og Lavangen, Salangen Røde Kors, Pensjonistforeningen og Demensforeningen har gitt litt. Også har 10. klassen fra skola donert overskuddet sitt fra sine innsamlinger, forteller Henrich fornøyd. 

Innsamlingen er enda ikke ferdig, og har du litt overskudd kan du følge denne linken for å hjelpe dem å redde liv.

Les også:
- Spleiser for hjertemaskin