Ryddingen gjøres for å sikre en god og stabil strømlevering og for å opprettholde krav til personsikkerhet som er satt av myndighetene. Berørte grunneiere vil bli varslet før ryddingen igangsettes. Det håpes på ett godt samarbeid mellom begge parter da det er store geografiske områder som skal ryddes. Dette er et arbeid som må gjøres med gjevne mellomrom for at ikke vegetasjonen skal være til hinder for linjene som kan medføre skader og ødeleggelser.