Det er for tiden moderate ødeleggelser på den kommunale veien som går fra Høglund til Fylkesvei 155 ved Kvannsletta mellom Seljeskog og Bekkebotn. Skadene skyldes utvasking etter tiningen som har medført dype grøfter som krysser veien. I følge en anonym tipser er denne delen av veien kun kjørbar for høye biler, men veien ellers er i god stand. Det er den øvre delen av veien før krysset ved Kvannsletta at veien skal være skadet.

 

Saken fortsetter under bildet*
flaagveien_artikkelfoto.jpg
Det oppfordres til å vise forsiktighet om man skal kjøre langs veistrekningen. I følge tipser burde man ha en bil med god bakkeklaring for å kjøre over, men det skal være muligheter hvis man holder seg langt ut til sides. 

Ikke første gang det skjer
Teknisk sjef ved Salangen kommune, Reidar Berg forteller til nettavisen at det ikke er uvanlig at det forekommer slike utvaskinger på denne grusveien, og at kommunen har på planen å gjøre en vedlikeholdsrunde hvor denne grøften skal fylles med grus og slettes. – Vi opplever ofte at det forekommer slikt på denne veien, sier Berg. Strekningen er vinterstengt ettersom vei kvaliteten ikke er tilstrekkelig for vintervedlikehold. – Skulle den gjøres i stand til å kunne ha veien åpen hele året ville dette medføre en større investering, her snakker vi fort millionbeløp, opplyser teknisk sjef overfor nettavisen.