Salangen kommune lagde retningslinjer for tildeling av kulturmidler som ble vedtatt i kommunestyret før år 2000-skfitet som fortsatt brukes i dag. Tilskuddene for 2018 har blitt gjort klart til å deles ut. - Tilskuddene er for lag og foreninger, og andre grupper som er med på å skape aktivitet i Salangen. Vi har allerede fått inn noen søknader, kultursjef i Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo, og kommenterer videre at politikerne i Norge har et større fokus på barn og unge, noe som fører til at lag og foreninger med barn og ungdom blir prioritert først. 

Typer tilskudd
Videre formidler kultursjefen at det finnes flere forskjellige typer tilskudd. - Vi har tilskudd til allmenn kulturarbeid. Der går midlene til aktivitetsstøtte for sang- og musikkforeningen, kompetanseheving i lag og foreninger, og til slutt aktivitetsstøtte til pensjonister og eldrelag, sier Kvernmo til nettavisen. Det er også tilgjengelig driftstilskudd for sommer- og vinteranlegg. Søknadsfristen for disse er 10. mai, bortsett fra for kurs og konferansestøtte, der det kan sendes søknader hele året før 15. november 2018.