På Salangen kommune sine nettsider har ordføreren gått ut med en invitasjon til strandrydding. – I uke 18 og 19 arrangeres det en regional dugnad for å fjerne avfall som flyter på land i fjæra. Felles nasjonal ryddedag vil være lørdag 5. mai 2018, står det i ordførerens invitasjon. Videre forklares det at alt innsamlet avfall skal registreres på Hold Norge Rent sine hjemmesider slik at de lokale aksjonene blir ført inn i nasjonal sammenheng. – Hvert kilo som ryddes bidrar til et renere hav, mindre forsøplet havbunn og strender uten plast og farlig avfall. En innsats i dag blir en viktig del av nåde det nasjonale og det internasjonale arbeidet mot marin forsøpling, står det kommunens hjemmesider. 

 

Vær med å delta på et viktig arbeid. Rene strender og hav vil blant annet være med å ivareta livet i og rundt havet, så vel som å spare miljøet. Med andre ord; en fremtidsrettet dugnad. Les mer HER.