salangen-nyheter.custompublish.com

Vil ha permanent tillatelse

Forsvaret på Setermoen vil ha permanent tillatelse for å kunne utføre langdistanseskyting fra Lavangseidet til Setermoen skytefelt. Det går fram i en søknad som er sendt fylkesmannen i Troms.


Forsvarsbygg søker om permanent tillatelse etter forurensningsloven for langdistanseskyting for artilleri fra standplass på Lavangseidet i Lavangen kommune og inn i Setermoen skytefelt. Forsvarsbygg fikk tillatelse for 5 år til langdistanseskyting fra standplass på Lavangseidet av Fylkesmannen den 09.02.04. Tillatelsen er ikke lenger gyldig, og Forsvarsbygg søker nå om permanent tillatelse fordi det fortsatt er behov for denne type øving for artilleri.


Ønsker følgende:

• Inntil fem hverdager i tidsrommet kl 0800 og 1700 pr år i tidsrommet 1 februar — 15 mars.
• Tillatt skuddmengde inntil 35 granater pr dag/100 granater pr uke og pr år.
• Senest fire uker før skyting klarere tidspunkt med Gielas reinbeitedistrikt.
• Annonsering i lokale aviser før skyting.
• Innhenting av grunneiers tillatelse.


Fylkesmannen ga tillatelse på bakgrunn av en rekke vitenskapelige undersøkelser som ble foretatt under en prøveskyting vinteren 2002. Undersøkelsene omfattet måling av støy, konsekvenser for reindrift, rystelser av bygningsfundamenter og vannforurensning. Ut fra en samlet vurdering fant vi at de forurensningsmessige ulemper som skyting av inntil 100 granater over 5 dager pr. år ville medføre ville være akseptabel for befolkning, friluftsliv og næringsutøvelse i området. Fylkesmannen har heller ikke mottatt klager på den skyting som har vært foretatt i årene 2004 -2008.

Til nyhetsarkivet