salangen-nyheter.custompublish.com

Bente Norbye tildelt prestisjetung pris

Høgskolelektor i sykepleie Bente Norbye fra Salangen ble tildelt prestisjetung pris ved Høgskolen i Tromsø. Det melder Høgskolens nettsider. Det ble delt ut to priser på 25.000 kr hver til ansatte som har utmerket seg innen utviklingsarbeid og formidling.


Høgskolens formidlingspris ble i år delt mellom høgskolelektor i sykepleie Bente Norbye fra Salangen, og utdanningsleder i relasjon- og nettverksarbeid Torbjørg Guttormsen, dette melder Høgskolens nettsider om.

Norbye har vært sentral i utviklingen av desentralisert sykepleierutdanning slik den er i dag. Hun har deltatt i en rekke prosjekter med mål om å bedre kompetansen til helsepersonell i distriktene. Blant annet representerer hun Høgskolen i Tromsø i et EU-finansiert prosjekt kalt "Sustainable Health Care Network in Rural Areas", som er et samarbeid mellom helsepersonell, utdanningsinstitusjoner, og telemedisinske sentre i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Skottland.
Foto: Høgskolen i Tromsø

Til nyhetsarkivet