Styret i Vinmonopolet vedtok onsdag å etablere seg i Bardu til neste år.  Salangen har lenge kjempet om å kunne få pol hit til bygda, men nå er allså løpet kjørt for denne gang også.

Etablering av vinmonopol- butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av butikkene. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for denne runden av etableringer er: 

  • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommuner uten Vinmonopolbutikk
  • Etablerte handelsmønstre i eller omkring slike kommuner
  • Nærhet til en eksisterende Vinmonopolbutikk

Utover de 12 butikkene som nå er vedtatt arbeider Vinmonopolet med å utrede forhold for videre etablering av butikknettet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Dette arbeidet skal være avsluttet senest innen utgangen av 1. kvartal 2007.

Ved utgangen av 2006 vil Vinmonopolet ha 211 butikker. Med dette bor 79 prosent av befolkningen i kommuner med eget Vinmonopol mens 84 prosent av befolkningen bor nærmere enn 15 km fra nærmeste Vinmonopol. De nye butikkene bedrer tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene ytterligere. Så gjenstår det og se, kanskje Salangen får ved neste korsvei.