Ungdomstiden er en tid der det skjer mange forandringer med barnet både fysisk og psykisk hos unge mennesker. Denne perioden kan oppleves utfordrende for både de unge og deres foreldre. - Vi på Sjøvegan Helsestasjon ønsker i den forbindelse å tilby et foreldreveiledningsforedrag, til de foreldre som har tenåringer. Vi på helsestasjonen har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms, og har leid inn en foredragsholder som heter Mia Børjesson. Hun skal holde et foredrag som heter ; ”I hodet på en tenåring", sier helsesøster Linn-Heidi Helgesen til nettavisen.


Mestring
Dette foredraget er mestrings- og ressursorientert og målet er å styrke foreldrene i møte med tenåringen  - Mia er en av Nordens mest etterspurte foredragsholdere. Hun er utdannet sosionom, sertifisert coach og har diplomutdanning i løsningsfokusert korttidsterapi. Hun er en erfaren praktiker, og jobbet med ungdom i over 30 år. Tanker rundt viktige temaer som relasjoner, kommunikasjon, vennskap, selvtillit og selvfølelse står sentralt i alt Mia formidler, sier Helgesen til nettavisen i en e-post. Arrangementet skal finne sted i auditoriet på Salangen skole i kveld 3.desember fra kl. 18.00 til 20.00 på kvelden.