Holder budsjettseminar

Publisert

Salangen kommune gjennomfører onsdag budsjettseminar. Deltakere er formannskap og gruppeledere fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og kommunestyremedlemmer fra Sosialistisk venstreparti og Høyre. Her kan du lese programmet.

Andre nyheter

Kirkestund fra Tjeldsund

Litt glede i arbeidshverdagen

SALANGEN-NYHETER.COM

Tildeles restaurerings- midler

Streamer

Snarlig påske, eller ?

- Er tiltakene gode nok?

- Folk har vært kjempeflinke

Dette er lokalradioen i dag