Søndag 7.november klokken 17.00 arrangerer UL Samhold høstbasar på Indregård grendehus, og ønsker alle velkommen. På basaren vil det bli utlodning, tombola og salg av kaffe, samt kaker og brus. UL Samhold håper at det også i år vil bli gitt ting og tang til tombolaen og utlodning. I en pressemelding til nettavisen skriver de at de håper det kommer mange folk, med familie og venner til basaren på grendehuset på søndag.