Salangen kommune har den siste tiden ønsket innspill til stedsutviklingen av Salangen, og nærmere bestemt Sjøvegan. De har tatt i bruk gjestebud med både elektronisk- og papirlevering av innspillene til innbyggerne.

Nå er fristen ute og prosjektleder for sentrumsplan Ingrid Helene Frantzen er fornøyd med deltakelsen.

– Vi har mottatt et sted mellom 30 til 40 innspill, og det er vi kjempefornøyd med, sier Frantzen.

Hun anser tallene som en god involvering, hvor det totalt er ti individuelle innspill og resten grupper.

Samtidig som høringen har det foregått en konkurranse om hvem som skal stå i spissen for prosjektering og etter hvert reguleringen av helhetsplanen. Nå er administrasjonssjef Lars Strøm nærme å skrive kontrakt med et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer, Asplan Viak.

stedsutvikling_3.png
Illustrert "Visjon dokken" som er en mulighetsstudie for å synliggjøre positive effekter av bærekraftig byutvikling i Bergen sentrum. ILLUSTRASJONSFOTO: MIR / MAD / ASPLAN VIAK

– Prosessen med å bearbeide innspillene er godt i gang og blir gjort så fort som mulig, sier Strøm.

Ønsket er å utarbeide strategiske retningslinjer for planleggingen slik at startskuddet kan gå for Asplan Viak.

I sammenheng med stedsutviklingen vil kommunen vente med å fatte ny avgjørelse om skjebnen til Herredshuset.