Ved å klikke på knappen til venstre for volum-funksjonen, kan du velge imellom sakene som ble behandlet i møtet.