I solfylt sommervær og med en graderstokk på over 25, ble det gjort offisiell markering over at Fjeldstad gård i Salangen nå er blitt vernet av Riksantikvaren. 

Gården er dermed den andre kvenske gården i Troms som nå fredes. Over 130 mennesker hadde møtt frem til markeringen.

På programmet sto både kvensk sang, diktlesning og naturlig nok taler. 

Når det offisielle programmet var over, var det kaffeservering og muligheter for omvisning både på våningshuset og ved den gamle kraftstasjonen tilhørende gården.

Se videoreportasje øverst i artikkelen!

fjeldstadgaardvernetbig.jpg
Idyllisk til ligger Fjeldstad Gård oppe under Rundfjellet. Lørdag ble gården offisielt fredet av Riksantikvaren. FOTO: JON HENRIK LARSEN