Det har i lang tid vært snakket og planlagt hvordan og når tid arbeidet med den nye gang- og sykkelstien fra Karavika og ut til Skårvika skulle starte. Nå før jul har det etterlengtede arbeidet endelig kommet i gang. Målselv Maskin & Transport AS har fått anbudet med å bygge gang- og sykkelstien.


Øverside av vei
Etter det nettavisen erfarer skal gang og sykkelstien gå på øversiden av veien, istedet for på nersiden av veien, slik mange hadde håpet på. Når gang- og sykkelstien står ferdig til bruk vil den være totalt 1,6 kilometer lang fra oppkjøringen til Øvre Sjøvegan og til andre siden av den ny-anlagte brua i Skårvika.