Den nye politireformen som nå er under utredning mener Salangen-ordfører Wiggen Prestbakmo berører distriktet på en negativ måte. Hun mener at politimester Ole B. Sæverud sitt nye forslag til et nytt politidistrikt i Troms er utført på en slett måte og at de berørte kommunene ikke har fått uttale seg slik som politidirektøren har lagt til grunn. - Forslaget bærer preg av dette, sier Prestbakmo til nettavisen.


Hovedkontor på Setermoen
I denne reformprosessen har ordføreren sendt brev til justiskomiteen der hun ber om å få et møte politidirektøren. Slik forslaget til Sæverud er idag blir hovedkontoret til Midt-Troms Politidistrikt liggende på Setermoen, som også blir nærmeste avdeling til Salangen. -Vi er et lokalsamfunn som har behov for et nært politi, forteller en rystet ordfører. Selv med et hovedkontor på Setermoen, trenger Salangen et eget tjenestested. Prestbakmo avslutter med å understreke at de kommer til å kjempe for å beholde et politi-tilbud i Salangen.

politireformen_reaksjoner_ordforer_og_lensmann_ingress2.jpg
Lensmann i Salangen, Hans Roar Rasmussen mener at det viktigste for folk er å vite at politiet alltid er tilgjengelig. FOTO: ALEKSANDER WALØR


Bekymret for økt reisetid
Lensmann i Salangen, Hans Roar Rasmussen mener at politimesteren ikke har lagt til grunn en rekke anbefalinger både fra organisasjoner og fra kommunen, samt lokalt politifaglige vurderinger. Når det gjelder kommunene vet jeg gjennom høringsinspill at samtlige kommuner ønsker å beholde Salangens lensmanndistrikt. Rasmussen understreker at nærpolitimodellen er viktig, og det er viktig at de får en bedre kvalitet og struktur i de oppgavene de har ansvar for. Han er bekymret for omfanget av økt reisetid og responstid. - Det er viktig å kunne være lett tilgjengelig når det skjer noe, avslutter Rasmussen. Resultatet vil være klart 15. januar.