På bildet: Nordis Sagerup fikk prisen Norges Vel for lang og tro tjeneste
i Salangen kommune.


Nordis Sagerup (62) ble i går ettermiddag på kommunestyrets middag, tildelt medaljen for Norges Vel for lang og tro tjeneste for Salangen
Kommune. Nordis Sagerup har vært ansatt i kommunen siden 1972 innen for pleie og omsorgsavdelingen. Sagerup strålte av glede da ordfører Ivar B. Prestbakmo satt medaljen på hennes bryst i går ettermiddag.På bildet: Lisbeth Pedersen (nærmest) og Marit Pedersen ble begge
tildelt prisen "Årets Arbeidsmiljøpris" av ordføreren i går.


Arbeidsmiljøprisen i Salangen kommune gikk til renholderne Lisbeth Pedersen(47) og Marit Pedersen(54) ved Salangen Helsesenter. Grunnlaget for prisen var at de to alltid er i godt humør, og de tar initiativ med sosiale fellestiltak og de tar vare på kollegaene
sine. Prisen inneholdt også en sjekk på 3000,- kr.
Foto: Jon Henrik Larsen