Salangen kommune innførte fredag ettermiddag kokepåbud på drikkevannet til alle som er tilkoblet Salangen vannverk. Det er påvist tarmbakterie i form av en enterokokk i en av tre drikkevannsprøver fra vannverket. Dette indikerer forurensning av drikkevannet.

For å forhindre mulig utbrudd av sykdom, pålegges samtlige abonnenter tilknyttet kommunalt vannverk kokepåbud omgående, også abonnenter i Øvre Salangen.

Prøver fra drikkevannskilden viser god vannkvalitet. Det er derfor tenkelig at forurensning kan ha oppstått i ledningsnettet, eventuelt en forurensning av prøve som ikke knyttes direkte til vannverk.

Kommunen forventer å være ferdig med rengjøringsprosess tidlig lørdag morgen. Det vil pågå prøvetakinger av vannet mandag, tirsdag og onsdag i kommende uke. Tidligste oppheving av kokepåbudet er torsdag 18.desember.