I over 30 år har folk hatt gode muligheter for å leie bassenget på Salangen Helserehab. Tidligere har bassenget bruktes til institusjonens egne gjester, men om kvelden har det blitt leid ut til privatpersoner. Vannet et godt og varmt og ikke til å fryse i. Det har opp igjennom årene vært mange salangsværinger som har tatt med hele familien i bassenget rett ovenfor Elvelund.


Stort forbruk
Hvis man vil leie bassenget for å ta seg en dukkert, så kan man bestille seg time nå. Bassenget vil være åpent fra mandag til fredag fra kl. 14.00 til 21.00 etter den 24.oktober. Lørdag og søndagene vil det være åpent fra kl. 12.00 til 18.00 melder Salangen HelseRehab.