Verdensdagen for Psykisk helse blir i dag markert i hele Norge. Lokalt i Salangen var det musikkframføring, fortellinger, filmvisning og hygge i kantinen på Sjøvegan vgs, og Mental Helse Salangen hadde stand ved inngangspartiet i Extra Sjøvegan. Temaet i år handler om å gi tid til sidemannen, og gjøre hverandre sett.

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS_JULIA-JONES_KRISTI-BORVE_MARTHE-OLSEN_.jpg
Julia Jones (t.v.) og Kristi Børve sang sammen mens Marthe Olsen akkompagnerte med gitar. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS5_martine_daleng.jpg
Martine Daleng snakket om hvordan dagens unge er kjent som «Generasjon Prestasjon» og har derfor et stort usynlig press fra alle kanter. – Den psykiske helsen er like viktig som den fysiske, og hører sammen hele tiden, forklarer Daleng ved talerstolen og oppfordrer alle om å snakke mer med hverandre. – Det kan gjøre veldig mye for en person, sier hun. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS6_busra.jpg
Busra Kurt kom til Norge for 11 måneder siden. Med opprinnelse fra Tyrkia og erfaring som ingenør, ønsket hun å lære det norske språket så raskt som mulig. Hun driver med enkel norskundervisning ved Sjøveganmottaket, og matteundervisning på skolen. – Alle har erfaring om noe, og alle kan dele den erfaringen med noen som trenger det, uansett hva det enn skulle være, sier hun til publikum. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS3_ADRIAN_OGANDERS_PIANO.jpg
Adrian fra Dyrøy sang en imponerende versjon av Hekla Stålstrenga sin låt «Har du fyr» under markeringen i kantinen. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS12_mentalehelse_paa_extra.jpg
Utenfor skolen, i inngangspartiet ved Extra Sjøvegan satt leder Sissel Fjelstad (t.v.), Johanne Eline Driveklepp og Inger Meyer og representerte Mental Helse Salangen. De leverte ut bøker og brosjyrer, og ikke minst tok de seg tid til å snakke med de som ville være med dem. – Alle har en psykisk helse og Møteplassen er åpen for alle, sier Sissel Fjelstad med et smil. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS10_gruppe_psykologi_laget_film.jpg
Gruppe 1 Psykologi ved Sjøvegan VGS lagde en film som omhandlet vennskap, og det å inkludere og ta seg tid til noen som virker utenfor. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS9_dagny_marie_braathen.jpg
Dagny Marie Bråthen spilte en strålende sololåt på piano forran alle tilskuerne. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS7_rodekors_ungdom.jpg
Gjenget fra Salange Røde Kors Ungdom minte forsamlingen på kinofremvisning i kveld med filmen «DISCO» Kl. 18.00, og inviterte samtlige til møteplassen Velve Kl. 15.30 på forhånd. FOTO: ALEKSANDER WALØR

 

verdensdag_psykisk_helse_INGRESS11_malin_tverseth.jpg
Malin Tverseth representerte nærværsteamet på Sjøvegan VGS, og talen hennes handlet om et klart ønske om å legge fra seg mobilen og snakke med sidemannen. Temaet for Verdensdagen for psykisk helse er tross alt #GiTid. FOTO: ALEKSANDER WALØR