25. september har passert. Riflene ble pusset, terrenget kartlegget, vakttårnene sjekket og noen ekstra dager fri ble sikret, da elgjakta nok en ny sesong satt i gang. På sosiale medier blant de mest aktive jegerne har det blitt delt flere fellingsgleder allerede fra de første jaktdagene, og så langt sist meldt til og med 2. oktober, har det blitt rapportert inn til sammen 38 felte dyr. Dette tilsvarer halve kvoten som tilsammen er på 76 individuelle dyr - 25 okser, 20 kuer og 31 kalver - som er lov å felle denne sesongen.


Optimale forhold
Været har spilt på lag med jegerne i Sør-Troms med tørt terreng og ellers lite nedbør, men jakta er langt i fra ferdig. Før varte elgjakta i én måned fra oppstart, deretter var det normalt med en lengre pause på noen uker, før de som ikke hadde fylt opp kvoten fikk en ny sjanse i desember. Nå varer selve elgjakta til og med 23. desember, og de mest optimale forholdene for jegerne ligger rett rundt hjørnet når trærne feller løv, og rydder vei for bedre sikt.