En av oss kom ut på Kagge Forlag i november 2013, og fikk strålende kritikker blant annet i VG og av NRK. Boken er nå trykket i 46 000 eksemplarer. Forfatter Åsne Seierstad grunnla samtidig stiftelsen "En av oss", som gir penger til formål innenfor utvikling, utdanning, kultur og miljø. Stiftelsen hadde onsdag sin første tildelingsrunde, og gir nå i alt 750 000 kroner fordelt på elleve prosjekter. Pengene er hele Seierstads royalty fra det norske boksalget. Neste tildeling skjer høsten 2015, basert på det kommende årets inntekter fra boken. - Prosjektene som får tilskudd har god spredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den røde tråden er at de fokuserer på barn og ungdom og deres levekår. Utdanning, utvikling og utveksling har vært sentralt for valgene. Flere av tiltakene søker å skape tilhørighet i et felleskap, noe som også er det viktigste budskapet i "En av oss", sier Åsne Seierstad.


Skolegang og utveksling
De tre største tildelingene går til skolegang for syriske flyktninger i nabolandene Libanon og Irak, til utveksling mellom kurdisk og norsk ungdom og til et krisesenter for kvinner i Sør-Afrika. I tillegg gis det penger til vannrensing i Kambodsja og utdanning i Uganda. Av lokale tiltak i Norge har Bardu kulturskole fått støtte, det samme har Salangen Ungdomsråd og et tiltak for mindreårige flyktninger. Det er også gitt støtte til flere lokale idrettsprosjekter. I Salangen kommune har fire konkrete tiltak fått penger fra stiftelsen. Disse tiltakene er: Landsbyprosjektet Water 4 Life i Kambodsja som er tildelt 25 000 kroner. Prosjektet sørger for rensing av vann ved hjelp av vannfiltre som blir brukt i skoler, på helsesentre og i landsbyer. I tillegg bygger de betongbrønner for å få tilgang til renere vann enn overflatevann. Simon Sæbø fra Salangen, som ble drept på Utøya 22. juli 2011, var svært engasjert i dette arbeidet.

aasneseierstadbig2.jpg


Ungdom og fotball
Også de unge i Salangen får penger fra stiftelsen. 50 000 kroner går til Salangen Ungdomsråd. De jobber for aktiviteter som skal fremme trivsel og inkludering av ungdommer i kommunen, både for å øke aktiviteten og engasjementet blant ungdom lokalt og blant enslige, mindreårige flyktninger på mottak i kommunen. Det to andre tiltakene som får penger er en sjuer kunstgressbane i Øvre Salangen som får 50.000 kroner. 25 000 kroner går til EM – Enslige Mindreårige som er bosatt i Salangen kommune, til aktivitets- og trivselstiltak der.