Rådmann Frode Skuggedal og økonomisjef Heidi Sunn Aasen har gått igjennom budsjettet til Salangen kommune for neste år, og begge kan bekrefte til nettavisen at det ser både fint og balansert ut for 2017. - Økonomiplanperioden som omhandler 2017 er klargjort, og det samme gjelder planene for årene etter. Skatteinngangen er blitt lagt til grunn av staten, og med det blir det en svak økning i skatteinntekten, forteller administrasjonssjefen til nettavisen. Han kan også formidle at Salangen kommune i det store bildet ikke vil bli dyrere å bo i. - I hovedsak blir ingenting å forandre seg. Hovedvekten av gebyrer og tjenester står uendret i forhold til 2016, men det blir justeringer innen renovasjon og for de som har slam. Totalt sett vil det ikke være merkbart for befolkningen i kommunen, sier Skuggedal.


Går med overskudd
Frode Skuggedal sier til nettavisen at bildet de har av 2016 og overgangen til 2017 ser positiv økonomisk sett. - Det virkestoff som om vi får et lite overskudd i kommunen til neste år. Vi er ikke ferdig med året riktig enda, og flere utgifter blir ikke å komme før i februar. Så fasiten får vi ikke se før til neste år, men så langt er det positivt og vi ser ingen underskudd som kommer, sier Skuggedal fornøyd.


Marginal økning
Den generelle lønns- og prisvekst er 2.5 prosent. - Konsumindeksen er ventet å komme på 3.7 prosent, så økningen er marginal, forteller rådmannen. Salangen kommune skal øke satsen på Salangshallen med 3.7 prosent, men Skuggedal regner ikke med at færre folk kan, eller vil bruke hallen framover. - For lag og foreninger vil økningen være minimal. Det er en generell lønns- og prisvekst i Norge, og da tar vi hensyn til det, forteller Skuggedal. Han legger til avsluttende at de største kostnadene i 2017 blir å være lønn og pensjon, og deretter rammeområdene. - Skolen i Salangen, og helsesektoren blir den største utgiften vi blir å få til neste år, hvor begge blir på 28 millioner kroner, avslutter Skuggedal.