Nettavisen har fått tips fra flere salangsværinger som skulle kaste godt brukbare klær i kontaineren som står ved Henriksenplassen på Sjøvegan. Men denne er nå så full, at når du åpner luken for å kaste inn klær, så kommer det klær ut igjen av den. - Det er beklagelig at det er slik. Mange vil jo gi klær som er brukt og enda i god stand til en god sak, og da er det synd at det ikke følges godt nok opp med å tømme kontainerne fortløpende, sier en av de som bruker UFF- kontaineren ofte.


Hva taes i mot
I kontaineren kan man kaste klær, sko, accessoirer og lettere husholdningstekstiler; duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy, myke leker mv. Det er en utbredt misforståelse at det kun er lite brukt tøy av høy kvalitet som er ønskelig. I kontaineren kan man levere alle kvaliteter tøy og tekstiler, bare det er rent og tørt. UFF sørger for grundig sortering av tekstilene. Det meste kan brukes om igjen, og det som ikke går til ombruk går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter. Innlevert tøy kan også til en viss grad bli reparert, som f.eks. reparasjon av glidelåser og påsying av knapper.