I likehet med at kirka i Salangen har fått ett skikkelig løft, har også menighetsbladet kommet like etter. Nå har bladet fått nytt navn "Salmen". Bladet har 8 sider med nytt fra menighetsarbeidet, men også med folkene som bruker kirka til daglig. I siste menighetsblad er det laget ett lengre portrett av Miriam Jensen Bekkeli som bor på Rognsåmyra, og som er med i menighetsarbeidet i kirka. Det er også mye nytt om arbeidet med barn og ungdom i kirka.


Lederen har ordet
Leder for Salangen menighetsråd, Anne Nesje har også fått en egen spalte med ord om "Lys i mørketid". I tilegg har dette nye menighetsbladet fått en egen kalender der det står hva som skjer av aktiviteter i kirken i den kommende måneden, også utenom det kristelige programmet. Redaksjonskomiteen for bladet er Willy Johnsen, Kim Astrup, Rangvald Tollefsen, Inger Kristin Hognestad og Tonje Østvik.