Hans Roar Rasmussen ble 7. oktober i 2019 valgt som nestleder i levekårsutvalget i Salangen kommune. På grunn av en permisjon til representanten Signe Lilleng har han siden 20. april i fjor fungert som leder.

Nå kan han bli sittende frem til og med nyttår. Som fungerende nestleder for utvalget i permisjonsperioden velges Malin Tverseth videre i denne permisjonsperioden. 

Egentlig leder for levekårsutvalget, Senterparti- representant Signe Lilleng fikk i første omgang innvilget permisjon frem til nyttår i 2020.

Nå søker hun kommunestyret i Salangen om ytterligere permisjon til og med 31.desember 2021.

Ny søknad om permisjon legges frem for kommunestyret førstkommende onsdag på kommunestyremøtet. Kommunedirektøren innstiller på innvilgelse av søknaden.