Wiggen Prestbakmo er også bekymret for Politidirektoratets tolkning av innholdet i tjenestestedene. Til Politiforum forteller Prestbakmo følgende: – Som ordfører bekymrer dette meg i sterk grad. Saken er løftet politisk, men parallelt ønsker jeg å møte Politidirektøren for å understreke alvoret i å innføre en reform uten reell prosessen, sier Prestbakmo til bladet. Da ordføreren var innom Salangen-Nyheter i går tirsdag, kunne hun fortelle at hun har fått positiv tilbakemelding fra Politidirektoratet. Onsdag 5. januar er hun invitert ned til Oslo, til direktoratet, hvor hun får møte avdelingsdirektør for strategi og virksomhetsstyring, Frede Hermansen, og seksjonssjef Hans Bakke. De to har ansvar for å følge opp politireformen.


Ingenting er avgjort
Sigrun er helt klar på at ingenting er avgjort enda, og at man fremdeles har mulighet til å påvirke prosessen i riktig retning for Salangen sin del. - Jeg mener fortsatt at justiskomiteen og Stortinget ikke kan akseptere slik oppfølging av egne vedtak. Hva skal vi da med folkevalgte, hvis vedtatte formuleringer, bestillinger og beskrivelser blir kun for syns skyld? En reform må forbedre. En reform kan ikke være for reformens skyld, sier hun til Politiforum.