Det er vårløsning i Salangen og enkelte steder i kommunen er veinettet helt i oppløsning når det gjelder kjørestandard. Veien opp til Tverseth i Øvre Salangen er for tiden mer å regne som en bløt potetåker enn noe annet. Iallefall om man skal tro drosjesjåførene i Salangen som bruker veien nesten daglig i sin jobb.

- Vi har klaget til kommunen på veien opp der. Vi ønsker å få tilført grus så vi ikke skader bilene våre. Etter en sjekk så sier dem at veien er "helt ok"..På et av veistykkene der, så minnes det nærmest om et potetland, sier drosjeeier og sjåfør, Runar Bekkeli. 

Salangen-Nyheter har ikke lyktes å få kommentar fra Salangen kommune i saken.

drosjeloyvebig2.jpg
Drosjeeier og sjåfør Runnar Bekkeli i Salangen håper instendig at Salangen kommune kan gruse veien opp til Tverseth i Øvre Salangen. ARKIVFOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN