14. oktober starter mandagstreffet med Salangen Historielag med temaet "torving". I 2. etasje på Lundbrygga hvor arrangementet tar sted, møter også Marit Hammer fra Sortland opp. Hun har skrevet bok om torving i Vesterålen, og hun vil ha et foredrag der hun forklarer torvinghistorie, i tillegg skal hun vise forskjellige redskaper og video. Besøkende får da innblikk i teknikken og utfordringene bak arbeidet.

Energiutvinning
De fleste sporene fra torvearbeidet med den viktigte energiutvinninga er borte i marka i dag, men historielaget i Salangen er vis på at mange av lokallagsmedlemmene husker torsvjåene, og tenker noen sikkert har arbeidet med dette tidligere. Mandagstreffet starter 14. oktober, Kl. 19.00 i 2. etasje på Lundbrygga, og alle medlemmer er hjertelige velkommen.