Det arbeides for tiden hardt med å bygge flere og flere hus i Laberg boligfelt. Her har fire familier valgt å bygge på tomter som kommunen har gitt gratis bort. - Det er fire tomter som som det bygges på pr. i dag. På tre av disse tomtene er det kommet bygg på murene, mens det fjerde har bare kommet til grunnmur-prosessen, sier ordfører Ivar B. Prestbakmo i Salangen kommune. Nå er det bare 20 tomter igjen av de 31 tomtene som var ledig for noen måneder tilbake.

Meget positivt
Ordføreren uttrykker at han er glad for at det bygges på tomtene. - Det er svært positivt at folk vil bygge på tomtene, sier Prestbakmo. Flere av byggerne har benyttet ferdighus-løsning for å få husene fortere ferdig før vinteren setter inn for fullt.
Foto: Jon Henrik Larsen