Staten svikter elevene» er overskriften i Klassekampen. De skiver at det ikke har blitt brukt mindre ressurser per elev siden 1997 enn det gjøres nå. Konsekvensene er et dårligere tilbud til elevene. Leder for videregående opplæring i Utdanningsforbudet kan fortelle avisen at resultatet er færre vikarer, færre valgmuligheter for elevene og større skoler.

Dårlige kommuneøkonomien
Disse tallene bekrefter vår bekymring for den dårlige kommuneøkonomien, sier leder i Elevorganisasjonen Solveig Tesdal til nettstedet elev.no. Det viser seg gang på gang at kommunene kutter i skole og tilbudet til elevene når økonomien er vanskelig. Situasjonen i skolen er uholdbar. Det er tydelig at det er behov for en sterkere sikring av elevenes rettigheter for at de ikke skal bli skadelidende i budsjettbehandling hver år.
Illustrasjonsfoto: Jon Henrik Larsen