Den gamle veikroa på Fossbakken i Lavangen kommune har stått som et spøkelsesbygg ved E6, der man kjører ned til Spansdalen og til Tennevoll. 

Veikroa er i dag av eid av Statens Vegvesen som igjen eier området kroa står på. 

Den gamle veikroa er i dag i svært dårlig stand, og tilstanden ble ytterligere forverret av værskadene det fikk etter «Franks» herjinger i januar i år. 

Flammene skal rive den gamle kroa

Tirsdag 24.mai skal brannvesenet i Lavangen ha brannøvelse, og øvelsesobjektet er den gamle veikroa. 

Det vil bli en kontrollert nedbrenning av det gamle samlingspunktet. Øvelsen vil foregå gjennom hele dagen.

Lavangen Brann og Redning får bistand under øvelsen fra Sivilforsvaret og brannvesenet i Bardu. 

Siden øvelsesobjektet ligger nært E6 og krysset til fylkesvei 84, kan trafikken bli noe påvirket mens nedbrenningen pågår. 

Kilde: Lavangen kommune.no