Det er i de siste årene at Salangen kommune også har begynt og heise det samiske flagget på samenes nasjonaldag. Ellers om årene har det vært det norske flagget som har vaiet i vinden på dagen. Nytt av året er at også det samiske flagget har kommet opp utenfor Salangen bo- og eldresenter. Beslutningen om å gjøre samefolkets dag til en offisiell flaggdag er en naturlig oppfølging av  de samepolitiske markeringer og tiltak som er iverksatt gjennom de siste 15  -20 årene. Stortinget vedtok i 1988 å tilføye § 110a i Grunnloven, sameloven ble vedtatt i 1987 og Sametinget ble etablert i 1989. Grunnlovens § 110a understreker at det er statens forpliktelse å sørge for at samene selv kan ta rede på sin kultur og bestemme dens framtidige utvikling.