Prosjektet "Rom for kultur" begynte i 2014 og har siden da fulgt flere oppgraderingsprosjekt i Troms. Bakgrunnen for prosjektet er å kunne skape flere moderne kulturarenaer i fylket, og skape flere gode og moderne rom for formidling i Troms. Det har blitt innvilget 200.000 kroner gjennom prosjektet, hvor Øvre Salangen grendehus fikk tildelt 35.000 kroner for renoveringer. - Vi er veldig fornøyde, og disse midlene kommer godt med. Vi planlegger å bruke midlene til å anskaffe oss varmepumpe i bygget og ordne akustikkproblemene i bygget. Før vi gjør noen beslutninger kommer vil til å ha noen på befaring innom til å se hva som blir mest fornuftig å gjøre. Så får vi se hva som lønner seg, forteller Bjørn Erling Marinussen fornøyd til nettavisen.