Mange ungdommer rundt om i kommunene viser stor kreativitet ved å skape ny kultur i bygdene. - Prisen tildeles Leif Ove Halonen fordi han står på i ungdomsrådet og arrangementer og er en av de ivrigste ungdommene når det kommer til å skape kultur i bygda, sier ordfører Bernhardt Halvorsen.


Trivsel
Kulturprisen ble tildelt til en person som har utmerka seg i Lavangen kommune og bygdesamfunnet  med sitt bidrag og store engasjement for kulturformidling i bygda, og det å engasjere seg for og med ungdom i kommunen. - Jeg setter stor pris på prisen. Det handle om trivsel, må ikke sitte i ro, man må hoppe ned fra gjerdet å lage trivsel. Det er usedvanlig viktig i ei lita bygd. Selv om jeg fikk prisen i år , er det mange gode støttespillere som tydeligvis setter pris på galskapen man setter i gang, og de fortjener en stor takk. Ikke minst alle som kommer på våre arrangementer fra bygda og nabobygdene, uttaler den stolte prisvinneren Geir-Ove Mortensen.