På bildet: Bestyrer Willy Johnsen ved Salangen Helserehab ønsker befolkningen hjertelig velkommen til bursdagsfeiring.


Salangen HelseRehab markerer i år 30-års sammenhengende drift. Det var Kristne Sykepleieres Forening i Narvik som i 60-årene unnfanget ideen om et rekonvalesenthjem. Gjennom sitt arbeid så de behovet for et sted hvor personer etter alvorlige, krevende og lange sykdomsperioder kunne komme og hvile ut for å gjenvinne helse. Hjemmet skulle til enhver tid ledes i en kristen ånd, og på Den norske kirkes grunn arbeide for menneskeverd og meningsfylte liv ved å tjene mennesker legemlig og åndelig, slik det heter i vedtektene. Sykepleier Helga Aarstein var pådriver og kjøpte eiendommen hvor tuberkulosehjemmet lå. Nå var lokaliseringen på plass og naturlig nok kom Salangen kommune inn i bildet med ordfører Per Tønder som medspiller. 


Planleggingsmøte

I 1966 møttes representanter fra Kristne Sykepleieres Forening, Nord-Hålogaland Bispedømmeråd og Salangen kommune til planleggingsmøte. Etter dette ble stiftelsen Rekonvalesenthjemmet i Salangen opprettet, ny tomt i Elvelund innkjøpt og realistiske planer for nybygg lagt. I oktober 1978 ble bygget med 33 pasientplasser overlevert og den 11. oktober samme år ble den første pasienten mottatt. Den offisielle innvielsen var 5. november i 1978.


Oppgradering av tjeneste

Etter hvert meldte behovet seg for aktiv opptrening – rehabilitering – og da var det klart at eksisterende behandlingslokaler ikke tilfredsstilte behovene. I 1998 ble en ny fløy med nye behandlingslokaler og 18 nye pasientrom ferdigstilt. I dag står Nord Norges Diakonistiftelse som stiftere for Salangen HelseRehab.


Sikret årene framover

Salangen HelseRehab har i dag driftsavtale med Helse Nord RHF og tar i mot pasienter fra sykehusene og primærhelsetjenesten. Avtalen gjelder 30 plasser for pasienter etter ortopediske operasjoner, større inngrep og omfattende behandling, pasienter med revmatiske- og lettere psykiske lidelser. I 2007 var 434 pasienter inne til behandling. Salangen HelseRehab kan ta i mot pasienter fra hele landet, men de fleste kommer fra nordre Nordland, Sør- og Midt Troms og Vesterålen.


Ønsker å markere
Etter 30 år i tjenesten ønsker man nå å markere jubileumet ved Salangen Helserehab. - Vi har derfor bestemt oss for å invitere befolkningen med på feiringen. Vi skal markere dette førstkommende lørdag 6. desember med åpent hus mellom kl. 11.00 – kl. 13 30, hvor alle er velkommen til formiddagskaffe og informasjon om Salangen HelseRehab. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til oss, avslutter bestyrer Willy Johnsen. Mer om saken i dagens utgave av "Midt på dagen" på Salangen-Nyheter's WebTV fra kl. 16.00 til 17.30 !
Foto: Jon Henrik Larsen